.
.


Historia dels Gegants
Gegants Cal Fiol


Chabran/Llúcia


Nans


Gegants "nous"


Entitats


Amb la formació dŽuna colla estable de geganters lŽany 1994, estrena de vestuari i la construcció dŽun remolc per a transportar-los, lŽactivitat dels gegants de lŽArboç sŽha multiplicat en els darrers temps. Així, cal ressenyar lŽactuació a la localitat francesa de Cavaillon lŽany 1996, vila nadiua dŽaquell implacable general Chabran que esmentavem al principi. Dins el marc dŽuna sèrie de relacions de bona amistat que sŽhan inicitat arran dŽaquell episodi anecdòtic del gegant Chabran, lŽArboç i Cavaillon mantenen actualment contactes cordials propiciats precisament per la figura dŽaquest gegant. Aquell mateix any es va visitat la localitat zamorana de Puebla de Sanabria per acompanyar lŽestrena i bateig dŽuns nous gegants. Aquestes sortides fora del Principat es repetirien els anys 1998 i 1999 amb sengels sortides a Valladolid i Zamora, respectivament, dins el “1er Encuentro de Gigantes y Gigantillas” que aquestes dues ciutats castellano-leonesas van organitzar de forma onsecutiva.

Durant la campanya gegantera que va de maig a octubre es fan un promig de quinze actuaciones arreu de Catalunya, la major part de les quals es concerten pel sistema dŽintercanvi, la qual cosa significa que la localitat visitada tornarà la visita amb els seus gegants durant la Festa Major de lŽArboç.
Gegantó/
GegantonaInici


Ball/Conte infantil


Data trobada
.
.